ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:
 IMIĘ I NAZWISKO  NAUCZANY PRZEDMIOT
mgr Artur Kowalski - dyrektor historia
mgr Łucja Konopka - zastępca historia
wos
geografia
mgr Dorota Spyrka biologia
chemia
fizyka
przyroda
mgr Anna Leksowska język polski
zajęcia rewalidacyjne
mgr Małgorzata Droś matematyka
mgr Mariusz Sputo pedagog szkolny
mgr Natalia Mazurkiewicz religia
plastyka
muzyka
zajęcia artystyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
technika/zajęcia techniczne
wdż
mgr Wojciech Maruszczak wychowanie fizyczne
geografia
mgr Jolanta Kamińska edukacja wczesnoszkolna
zajęcia komputerowe
plastyka
mgr Katarzyna Tokarska język polski
historia i społeczeństwo
mgr Barbara Borkowska religia
język niemiecki
mgr Małgorzata Jaszczyszyn edukacja wczesnoszkolna
wychowanie fizyczne
mgr Izabela Jaroszyńska edukacja wczesnoszkolna
zajęcia komputerowe
mgr Urszula Skupień wychowanie przedszkolne
przyroda
edukacja wczesnoszkolna
mgr Violetta Komandzik matematyka
informatyka
technika
mgr Anna Chlipała wychowanie przedszkolne
historia
przyroda
edukacja wczesnoszkolna
mgr Monika Prendecka język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl